THIẾT BỊ HBQ BEACON TRACKER (Bluetooth Low Energy)

26/05/2021 Quản Trị

HBQ BEACON TRACKER Là dòng thiết bị cho phép người dùng có thể định vị vị trí của hàng hoá, tài sản thông qua kết nối Bluetooth Low Energy (BLE) tiết kiệm năng lượng. Từ đó cung cấp thông tin về về hàng hoá theo ID, ngày, giờ, … Thiết bị sử dụng pin và có […]

Xem thêm