Pump Remote Control and Monitoring with HBQ solution

IMG_20180719_230635

Pump Remote Control and Monitoring with HBQ solution

Data Logger HBQ đã và đang được các doanh nghiệp trong nước tin dùng bởi hiệu năng và chất lượng vượt trội của sản phẩm. HBQ Technology cung cấp giải pháp điều khiển và giám sát trạm bơm từ xa trên giao diện Web, giúp quản lý và vận hành hiệu quả.

The HBQ Data Loggers  have been trusted by local businesses for its outstanding performance and quality. We provide a solution to remotely control and monitor the pumping stations through the Web Interface, helping to manage and operate the system efficiently.

Below are some outstanding images of system at a water plant.

 

IMG_20180719_230635IMG_20180719_230523IMG_20180719_230450IMG_20180719_230922IMG_20180719_230436IMG_20180719_230545

Related Posts
Chat Facebook
  • Hello!

  • Send us a private message, and we'll be happy to help!

  • Chat now