Simulation System Design

11

Simulation System Design

Mô phỏng hệ thống là một tập hợp các kỹ thuật sử dụng máy tính để bắt chước hoạt động của các tác vụ hoặc quy trình trong thế giới thực khác nhau thông qua mô phỏng. Máy tính được sử dụng để tạo ra các mô hình số với mục đích mô tả hoặc hiển thị sự tương tác phức tạp giữa nhiều biến trong một hệ thống.

11

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay