Devices&Sensor

IMG_1160

Devices&Sensor

HBQ Technology cung cấp các thiết bị thu thập dữ liệu và điều khiển không dây,có dây trong các ứng dụng công nghiệp và Industry 4.0

Industrial IoT Data Logger Remote Wireless ControllerIndustry SensorsSolar Panel and DC-AC Inverter

IMG_1160

DataLogger

AMS1000

Bộ điều khiển không dây

Cảm biến Công Nghiệp

solar device

Pin mặt trời và Inverter

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay